Anti-Pest Protocol

8 oktober 2020

BC Opwijk zegt absoluut “NEEN” tegen pesten.  Als sportclub willen we dan ook adequaat hiertegen optreden want pesten hoort nergens thuis, ook niet in de sport.

Iemand die gepest wordt zal het helaas meestal niet zelf komen zeggen. Uit schaamte, angst voor nog meer pesterijen of schrik voor de pestkop. Pesten gebeurt vaak stiekem, wanneer er geen volwassenen in de buurt zijn. De trainers, clubgenoten of begeleiders (ouders, bestuursleden, vrijwilligers…) moeten alert zijn om pestgedrag te herkennen en te bekampen.

Daarom werd er binnen het BCO-bestuur een anti-pest protocol opgemaakt.  In dit document kan je lezen hoe wij als sportclub duidelijk maken hoe we pestgedrag aanpakken.  Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de gevolgen, de ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.
Weet ook dat je steeds bij onze vertrouwenspersonen terecht kan!

Het volledige document kan HIER gedownload worden.