Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersonen bij BC Opwijk zijn een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij basketbalspelers, ouders, trainers of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en integriteit. Deze vertrouwenspersonen bouwen mee aan het beleid rond ethisch verantwoord sporten binnen BC Opwijk (bvb. waken over gedragscodes voor spelers, coaches, …) en nemen initiatieven voor een veiliger en gezonder sportklimaat. Ze hebben een luisterend oor, handelen discreet en kunnen doorverwijzen naar externe hulpverleners indien nodig.  Katrien en Tom zijn onze aanspreekpunten binnen BC Opwijk voor bovenstaande zaken.

Vertrouwenspersonen Katrien Van Landuyt

Tom Peeters