Intern Reglement

BC Opwijk steunt de gedragscodes die zijn opgesteld door de Vlaamse sportfederatie. Deze regels zijn van toepassing op alle leden van de Basketbalclub Opwijk en de leden van de VZW. Wie als lid verbonden is, of toetreedt, verklaart zich  onvoorwaardelijk akkoord met onderstaand reglement. Het lijkt de evidentie zelf, maar toch is het goed om eens duidelijk te stellen wat er verwacht wordt van de spelers en hun ouders, waar een trainer rekening moet mee houden en waar het bestuur zijn verantwoordelijkheid moet opnemen.

Het volledige reglement tref je hier aan: Intern reglement BC Opwijk