Aansluitingsformaliteiten

Met spijt in het hart kunnen we dit seizoen (2022-2023) geen nieuwe leden meer inschrijven en dat geldt jammer genoeg voor iedere leeftijdscategorie.  Wilt u graag inschrijven voor volgend seizoen, bekijk dan zeker volgend artikel

Elk nieuw lid krijgt de gelegenheid om tijdens 3 gratis initiatie trainingen te bepalen of basketbal hem/haar ligt. Dit gebeurt op eigen verantwoordelijkheid wat betreft ongevallen. Indien de speler/speelster verder wenst te gaan in de basketbalsport dan moeten de speler/speelster en zijn wettelijke vertegenwoordiger (één van de ouders of voogd) de volgende zaken uitvoeren:

Het lidgeld bedraagt:

Wie lidgeld betaalt geniet de volgende voordelen:

Waarom betalen we lidgeld?

De lidgelden worden gebruikt voor de lopende onkosten van onze club te dragen zoals: