Maandelijkse archieven: december 2020

Nieuwjaarswensen

Beste spelers, ouders, familie, supporters, sponsors en sympathisanten,

Naar jaarlijkse gewoonte is eind december de geschikte periode om even terug te blikken en tegelijk vooruit te kijken.

2020 was een speciaal en moeilijk jaar. Vele mensen zijn zelf ziek geworden of hebben naasten ziek zien worden of zelfs verloren. Als club zijn wij in gedachten bij hen en proberen we hen zoveel mogelijk te steunen.

2020 was ook een jaar waar de gelederen gesloten werden. Als voorzitter ben ik heel trots dat we er met zijn allen, ondanks de moeilijke omstandigheden, het beste van gemaakt hebben. We hebben ons als één team heel flexibel opgesteld en hebben er het maximum uitgehaald, dankzij de inzet van een zeer groot aantal vrijwilligers. Elk op zijn gebied, elk volgens zijn mogelijkheden maar telkens met één doelstelling: onze spelers een veilige omgeving bieden waar ze zoveel mogelijk hun hobby, hun passie kunnen beoefenen.

Zo hebben we in het afgelopen jaar de trainingsperiode verlengd tot in juni en heeft tijdens de eerste lockdown iedere speler / ouder een lavendelplantje cadeau gekregen, rondgedeeld door het bestuur en vergezeld van een opbeurend woordje. Ons traditioneel eetfestijn werd creatief en origineel omgevormd tot een artisanaal en smaakvol take-away quichefestijn en we zijn blij en dankbaar dat meer dan de helft van onze leden ons heeft gesteund door hieraan deel te nemen. Tenslotte hebben we met onze laatste actie ‘Steal the Flag’ zelfs de nationale media gehaald met een reportage in het 19u VTM nieuws en perscoverage, o.a. in Het Laatste Nieuws. En dan vergeet ik nog de vele kleine en grotere acties die coaches, spelers, ouders en vele anderen in alle stilte hebben uitgevoerd om diegene te steunen die het wat moeilijker hebben, om de club en haar werking te versterken. Dank aan allen voor jullie inspanningen, voor jullie inzet en jullie creativiteit.

We weten niet wat 2021 zal brengen. We weten ook niet of en hoe we de basket zullen kunnen organiseren, wanneer en voor wie we opnieuw trainingen zullen kunnen organiseren, of de competitie opnieuw zal opstarten, …

Voor het moment weten we enkel dat we voor de spelers tot en met U12 trainingen mogen organiseren en dat de Kerststage in aangepaste vorm zal doorgaan voor dezelfde leeftijdscategorieën. Begin volgend jaar zullen we evalueren of we de wedstrijden voor deze jeugd opnieuw zullen laten starten. Voor de jeugd boven U12 en voor de senioren is een eerstvolgende evaluatie gepland op 15 januari.

We weten wel één ding zeker. We zullen als bestuur, net als in de eerste seizoenshelft en samen met de spelers, trainers en sportief coördinatoren en met de steun van ouders en supporters alles in het werk stellen om, binnen het kader van wat mogelijk en toegelaten is, maximaal trainings- en speelkansen te creëren. Gezien de ongetwijfeld ook in 2021 snel wisselende omstandigheden zullen we ons ook in de tweede seizoenshelft flexibel moeten opstellen en snel inspelen op versoepelingen en/of verstrengingen. Samen met jullie allen zullen we daar ook ongetwijfeld in slagen.

Als bestuur hebben we ook beslist op het einde van het seizoen te evalueren of en hoe we onze spelers en ouders kunnen compenseren voor de verminderde trainings- en speelmogelijkheden. De eersten die daar al van hebben kunnen genieten zijn de spelertjes tot en met U12 die gratis de Kerststage aangeboden krijgen.

We doen wat we kunnen en we zijn heel blij dat we van jullie allen veel blijken van steun, waardering, en aanmoediging krijgen. Dat geeft ons de kracht om er ook in 2021 opnieuw voluit in te vliegen, rekening houdend met de opgelegde beperkingen uiteraard.

Als slot een woord van dank voor onze bestuursleden, ouders, familie en sympathisanten en vele anderen die deze club haar heel eigen karakter geven waar we heel trots op zijn.

Een laatste woord van dank aan onze trouwe sponsors die ons de financiële steun geven die het mogelijk maakt deze club in stand te houden en een goede werking te blijven garanderen. Zij zijn het laatste maar even onmisbare stukje van onze mooie puzzel. Dankzij de creativiteit van heel wat van onze vrijwilligers proberen we hen, ook in dit speciale seizoen, toch zoveel mogelijk visibiliteit te geven. We hopen dat we ook volgend seizoen op hen kunnen blijven rekenen.

We wensen jullie tenslotte een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar en hopen jullie allen in goede gezondheid volgend jaar terug te zien.

Vanwege de hele club,

Een trotse en dankbare voorzitter, Jean


BCO in het VTM Nieuws met Coronaspel “Steal The Flag”

 
Afgelopen vrijdag kwam initiatiefneemster Marijke Van Geet op de proppen met het coronaspel ‘Steal The Flag’.

KLJ Nijverseel lag aan de oorsprong van het idee, en het BCO team ging meteen voor een gelijkaardige aanpak.

Zowat iedereen in Opwijk is ondertussen in de ban van het spel en de BCO vlag is al meer dan 75 keer van locatie gewijzigd (van Opwijk naar Buggenhout, Meldert, Lebbeke, en zelfs naar Vilvoorde om zo terug te keren naar Opwijk)!

De sociale media pagina’s van BC Opwijk ontploffen bijna! Iedereen wil te weten komen waar de vlag zich bevindt om ze zo opnieuw te kunnen stelen en punten te verzamelen voor zijn/haar ploeg.
 
Wil je te weten komen waar de BCO vlag allemaal al uitgehangen heeft?  Check dan zeker onze interactieve map op onze website!
Ondertussen hebben ze bij VTM NIEUWS ook al gehoord van het succes van dit spel en zijn ze deze namiddag komen filmen wat er gaande is in Opwijk en BCO!
 
 
Ook de journalisten van HLN kwamen een kijkje nemen, nadat ze het verhaal gehoord hadden.  Lees het artikel op de website van HLN
 
 

 

 Schrijf je nu in voor de nieuwe online cursussen Youth Official & Tafel Official

We missen het allemaal om terug samen te genieten van de trainingen, en de wedstrijden met onze BC Opwijk ploegen …

Echter, wanneer de competitie terug van start gaat kunnen we alle hulp gebruiken van onze spelers, supporters en sympathisanten. 
Daarom willen we graag een warme oproep lanceren voor twee online cursussen die je (gratis) kan volgen, georganiseerd door Basket Vlaanderen.  

Enerzijds is er de Youth Official Cursus voor alle spelers U16 en ouder.  Deze gaat door op 27 December en bestaat uit een theoretisch (online) stuk en een praktijkgedeelte (van zodra de maatregelen het toelaten). 

Daarnaast wordt er ook een Tafel Official Cursus georganiseerd om zowel het digitale wedstrijdblad als de shotklok te kunnen bedienen. Ben je nog vrij op 15 December?  Schrijf je hier dan ook snel voor in, want alles wordt gratis uitgelegd door professionele lesgevers.

Meer info over beide cursussen vind je uiteraard terug op de website van Basket Vlaanderen

We willen iedereen alvast van harte bedanken om hier wat tijd voor vrij te maken om onze ploeg hierin te ondersteunen !