Filosofie

BC Opwijk heet u van harte welkom in onze basketbalclub!

Uw kind heeft een goede keuze gemaakt. Basketbal is immers een sport die naast fysieke ontwikkeling ook heel wat bijdraagt tot ontwikkeling van de motoriek, techniekbeheersing, karakterscholing en sociale vorming. Bij BCO bieden we de jeugd alle kansen om zicht te ontwikkelen tot een goede basketbalspeler met sportieve persoonlijkheid.

Samen basket spelen in een leuke, sportieve sfeer is één van de vele doelstellingen dewelke wij nastreven binnen onze club.We willen de kinderen ook opvoedende waarden van de teamsport bijbrengen … De kinderen leren trainen met volledige inzet en spelen met totale overgave voor de ploeg.

Discipline, het naleven van gemaakte afspraken, luisterbereidheid naar de raadgevingen van de coach, kortom een goede mentaliteit is noodzakelijk tijdens de trainingen en wedstrijden.Aangezien basketbal een ploegsport is draagt dit ook heel wat bij tot sociale vorming van haar beoefenaars : leren samenspelen, medespelers aanmoedigen, tegenspelers respecteren en scheidsrechters waarderen.Wij verwachten ook dat je kind zoveel mogelijk deelneemt aan de trainingen en wedstrijden. Dit is noodzakelijk wil hij of zij vorderingen maken om een goede basketbal-teamspeler te worden.Bewaar dit vademecum, er staan allerlei gegevens in die van nut kunnen zijn in de loop van het seizoen.

Op deze site zijn ook een aantal praktische, administratieve en sportieve inlichtingen verwerkt.