TIME OUT – Tijdelijke ledenstop

12 oktober 2022

Beste speler,
Beste ouder,
 
Onze club blijft groeien. Die groei hebben we telkens kwalitatief kunnen opvangen door heel creatief alle beschikbare uren in de sporthal te bezetten maar onze creativiteit heeft haar limieten bereikt.  
 
Onze huidige 17 teams zijn overbevolkt en we kunnen op dit moment geen bijkomende teams meer vormen omdat we geen zaal meer ter beschikking hebben, noch in de week voor trainingen, noch in het weekend voor wedstrijden. 
 
Met spijt in het hart moeten we dan ook de drastische beslissing nemen dit seizoen (2022-2023) geen nieuwe leden meer in te schrijven en dat geldt jammer genoeg voor iedere leeftijdscategorie.
 
Indien u interesse heeft om onze club te vervoegen vanaf augustus volgend jaar, vul dan ons contactformulier in. U komt dan op een wachtlijst terecht en indien er in uw leeftijdscategorie plaatsen vrijkomen zullen we u contacteren. 
 
We hopen dat u voor deze beslissing, die volledig ingegeven is door externe omstandigheden waar we geen enkele impact op hebben, begrip kunt opbrengen. 
 
Met sportieve groeten,
 
Het BCO bestuur