Nieuwjaarswensen van onze voorzitter

3 januari 2022

Beste spelers, ouders, familie, supporters en sympathisanten,

Elk van ons heeft zowel op persoonlijk als op sportief vlak een bewogen jaar achter de rug.

Een jaar waarin wij als club geprobeerd hebben om voor zoveel mogelijk spelers een zo goed als normale werking te garanderen. Voor de jeugdspelers is dat, behoudens de wedstrijden, vrij goed gelukt. Voor de senioren was dat een stuk moeilijker.

We hebben in het afgelopen jaar ook zeer veel aandacht besteed aan het behoud van de groeps- en clubsfeer en aan de cohesie tussen onze meer dan 400 leden.  Daarnaast hebben we ook getracht om goede contacten te houden met die vele andere mensen die onze club en haar werking genegen zijn.

Gedurende het voorbije jaar zijn heel wat mensen opgestaan die, hierin ondersteund door onze trouwe vaste kern, hun zeer gewaardeerd steentje bijgedragen hebben om de goede werking van de club te garanderen. De coaches, de ploegverantwoordelijken, de vele mensen die aan de tafel gezeten hebben of délégué geweest zijn, de vele vrijwilligers die in een of meerdere werkgroepen onze talrijke initiatieven mee vormgegeven en gerealiseerd hebben. Een welgemeende en oprechte dank je wel aan ieder van jullie!  Zonder jullie zou de club nooit zo goed dit speciale jaar overleefd hebben.

Uiteraard gaat ook een bijzonder woord van dank uit naar onze vele sponsors die, ondanks een moeilijk vorig seizoen en een niet-evidente economische situatie, zonder uitzondering hun steun in het lopende seizoen verlengd hebben. Zonder hun financiële steun zou de verdere werking van de club bijzonder moeilijk zijn.

Als bestuur hopen we dat we het seizoen op een zo normaal mogelijke manier zullen kunnen afwerken. De club neemt alle mogelijke maatregelen om trainingen en wedstrijden in een zo veilig mogelijke omgeving te kunnen laten plaatsvinden. Dat is alvast ook het geval voor de Kerststage die voor het moment doorgaat en waar we opnieuw een 100-tal inschrijvingen hebben mogen registreren.

We volgen de situatie van heel nabij op en doen er alles aan om elk van onze leden zoveel mogelijk sport- en spelplezier te kunnen bieden. We zijn blij dat we hiervoor ook op elk van jullie mogen rekenen en dat jullie, ieder jaar opnieuw, talrijker en nog enthousiaster worden.

Het is dankzij jullie inzet, jullie inspanningen en jullie dagelijkse aandacht dat we een leuke, familiale, warme, gezellige en financieel gezonde club kunnen uitbouwen en in stand houden. We wensen elk van jullie hiervoor uitdrukkelijk te danken.

Het bestuur wenst jullie tenslotte een gezond, succesvol en sportief 2022.

BCO One Team. Samen gaan we elk jaar telkens opnieuw een beetje beter doen.

Voor het bestuur, 

Jean