Nieuwjaarswensen van onze voorzitter

3 januari 2023

Beste leden, spelers, coaches, ouders en familieleden, sponsors en sympathisanten,

Er is alweer een jaar voorbij. Een heel bewogen jaar op het wereldtoneel waar vele mensen direct en indirect het slachtoffer van geworden zijn en de gevolgen van dragen. Onze gedachten gaan uit naar allen die dit jaar in de koude, zonder onderdak, met honger moeten afsluiten.

Voor onze club hebben we voor het eerst sinds lang een jaar zonder grote coronaperikelen kunnen realiseren en de balans oogt heel positief.

We trekken nog altijd vele nieuwe spelers aan waardoor de sporthal nu echt uit zijn voegen barst en we voor dit seizoen jammer genoeg een ledenstop hebben moeten invoeren. We hopen dat het gemeentebestuur in 2023 eindelijk een duurzame oplossing zal kunnen aanbieden.

Sportief waren de afgelopen maanden een groot succes. Onze eerste ploeg knoopt, na een moeilijk begin, terug aan met overwinningen. Ook onze andere seniorenploegen doen het goed behoudens enkele aanpassingsperikelen voor onze jonge senioren aan de nieuwe omgeving. Onze jeugdploegen tenslotte presteren boven verwachting, zelfs op het ambitieuze niveau waar we ze ingeschreven hebben. BC Opwijk staat steeds meer op de kaart als een club waar de scheidsrechters en tegenstanders warm onthaald worden, in iedere zin van het woord.

Tenslotte ook een woord van dank aan jullie allen. We zien dat jullie steeds talrijker heel actief jullie steentje bijdragen aan het goede functioneren van de club en zo mee de architect zijn van het huidige succes. En dat zien we zowel voor, tijdens en na de wedstrijden maar ook tijdens de events zoals de BBQ, de quiz, de ontbijtactie, … en op een veel minder zichtbare manier als coördinator van social media, als financieel beheerder, als sportief coördinator en ploegverantwoordelijke, … De bijdrage van elk van jullie is zeer belangrijk en wordt enorm geapprecieerd. Alleen zo kunnen we op lange termijn het succesvolle voortbestaan van onze familiale maar ook ambitieuze club garanderen.

Een oudjaar is tegelijk ook het begin van een nieuw jaar. In 2023 willen we resoluut verdergaan op de ingeslagen weg, die we in ons meerjarenplan uitgestippeld hebben. We streven ernaar de kwaliteit van de sportieve en de extrasportieve begeleiding ieder seizoen opnieuw een stapje hoger te brengen zonder hierbij de familiale sfeer van onze club te verloochenen. We willen dat iedereen zich welkom voelt en met volle goesting naar de sporthal komt. We zien bvb met heel veel plezier dat de jeugdspelers iedere week talrijker naar de wedstrijden van de A-ploeg komen kijken en willen dat verder stimuleren. Om de kwaliteit van de ingeslagen weg te kunnen bewaken en accuraat in te grijpen in geval het nodig is willen we zeer snel de signalen van elk van jullie capteren en proberen we dus ook zo laagdrempelig mogelijk voor jullie bereikbaar te zijn.

Enkele data die jullie in 2023 zeker moeten vrijhouden: onze intussen beroemde en beruchte nieuwjaarsreceptie op 21 januari, de ontbijtactie die zeer veel positieve feedback gekregen heeft op 12 februari (een ideaal Valentijnscadeautje voor partners, ouders, kinderen, vrienden, …), de gevreesde en zeer populaire quiz op 24 maart, het openingsweekend van volgend seizoen op 2 en 3 september met een fotoshoot individueel en per ploeg op 2 september, … Er komen zeker ook opnieuw een seizoensafsluiter waar we op een waardige manier het voorbije seizoen zullen neerleggen en tegelijk ook vooruitblikken op het nieuwe dat komt, een infomoment voor ouders en spelers, … Deze bijkomende data zullen jullie zo snel mogelijk doorgegeven worden via de geijkte kanalen.

We hopen dat we in 2023 opnieuw op elk van jullie zullen kunnen en mogen rekenen. Pas als iedereen zijn beste beentje voorzet kunnen we deze club, waar we zo trots op zijn en waar we zoveel plezier beleven, verder blijven uitbouwen tot een huis waar iedereen zich voluit kan ontplooien, als sporter en als mens.

We wensen jullie vanuit het bestuur een prettig eindejaar en een goede gezondheid en veel succes in het nieuwe jaar.

We kijken ernaar uit jullie in 2023 opnieuw te mogen verwelkomen, idealiter zelfs al in de weken en weekends voor de nieuwjaarsreceptie van 21 januari.

Voor het bestuur, Jean