Nieuwjaarswoordje van onze voorzitter

26 december 2019

Beste spelers, coaches, ouders, familie, sponsors en sympathisanten,

Aan het begin van het nieuwe jaar maken we allemaal graag plannen en hebben we allemaal goede voornemens.

Zo ook bij BCO.

Zoals ieder jaar proberen we telkens opnieuw de ambities voor het volgende jaar vast te leggen. Als bestuur is het onze prioriteit om het unieke familiale karakter van onze club te koppelen aan de wil om voortdurend het sportieve niveau van onze ploegen te doen stijgen. Hierbij zullen we de komende jaren veel aandacht besteden aan het verdiepen van de fundamentals op jongere leeftijd en het aanscherpen van de agressiviteit in het spel. We willen een beetje komaf maken met het “brave” imago van Opwijk, toch zeker op het sportieve vlak.

Hiervoor versterken we voortdurend de sportieve staf en hopen we dat ook in de nabije toekomst verder te kunnen doen.

Deze ambities kunnen we enkel waarmaken indien de hele omkadering van de club ze mee ondersteunt. Hier zijn we heel blij dat we als bestuur kunnen rekenen op een steeds ruimer wordende groep vrijwilligers. Vele mensen droegen het voorbije jaar hun steentje bij aan de tafel of als délégué, bij het klaarzetten of opruimen van de zaal, bij het openingsweekend, bij het BBQ-festijn, bij de Memorial Koen Roggeman, bij de Kerststage, …

Telkens weer waren we getroffen door de grote inzet, de goede sfeer en de vele helpende handen.

Ook de bijdrage van de ploegverantwoordelijken liet de wekelijkse organisatie van de matchen heel wat vlotter verlopen en dit moedigt ons aan om deze aanpak verder uit te bouwen.

Dank aan iedereen die zich dit voorbije jaar zo belangeloos inzette voor onze club!  Het succes van BCO is het succes van elk van jullie!

Ik maak van de gelegenheid gebruik om jullie alvast warm te maken voor de volgende toffe momenten:  de Nieuwjaarsreceptie op 11 januari vanaf 18h (als iemand graag wat hapjes maakt zou dat heel fijn zijn!), de Valentijndrink op 15 februari gekoppeld aan een sponsoravond en de ondertussen beroemde en beruchte BCO quiz op 6 maart. We verwelkomen jullie heel graag op elk van deze data!  Kruis ze alvast aan op jullie kalenders!

Het bestuur wenst elk van jullie een Gelukkig Nieuwjaar.

Tot binnenkort,

Jean