Bericht van onze voorzitter

27 december 2018

JeanVanNuwenborgBeste spelers, ouders, supporters, sponsors, familieleden, sympathisanten,

Het jaar 2018 loopt ten einde. Veel van onze ambities voor het afgelopen jaar werden gerealiseerd. Onze eerste ploeg steeg naar tweede landelijke, onze tweede ploeg volgde in haar spoor naar eerste provinciale en voor het eerst sinds lang tellen we opnieuw een landelijke jeugdploeg in onze rangen.  Maar het allerbelangrijkste lijkt ons dat we al onze spelers de mogelijkheid geboden hebben om hun geliefde basketsport te mogen beoefenen, elk op zijn niveau, elk volgens zijn ambitie.

Dat blijft ook ons eerste streefdoel dit jaar: een ambitieuze maar tegelijk warme en familiale club te blijven waar iedereen zijn plaats vindt, waar iedereen zich thuis voelt. We kunnen niet genoeg onderstrepen dat we dit enkel kunnen realiseren dankzij de steun van velen: het bestuur, de coaches maar vooral tal van vrijwilligers die elk een heel belangrijk steentje bijgedragen hebben in de omkadering, in onze werking, in de teams van ouders en supporters die iedere keer opnieuw in elke wedstrijd hun verantwoordelijkheid nemen als afgevaardigde of als tafelverantwoordelijke.   We proberen jullie in de loop van het jaar telkenmale daarvoor te danken, maar bij het einde van het jaar wil ik van de gelegenheid gebruik maken om dat nog eens nadrukkelijk te doen, om elk van jullie nog eens in de bloemetjes te zetten. Zonder jullie kan de club niet verder, zonder jullie bereidwillige medewerking zouden de kinderen hun sport niet kunnen beoefenen.

Het blijft onze ambitie op sportief vlak om ieder jaar opnieuw een stap vooruit te zetten. Ook nu willen we onze coaching staff nog verder uitbreiden en bijstaan, zodat ze op de meest optimale manier onze spelers kunnen doen evolueren. Opnieuw elk op zijn niveau, elk volgens zijn mogelijkheden.

We hopen op termijn zeker nog het aantal teams te doen toenemen. Het nieuw verkozen gemeentebestuur heeft ons verzekerd dat ze alles in het werk zullen stellen om in de volgende legislatuur een nieuwe sporthal te bouwen. Deze bijkomende infrastructuur is een absolute voorwaarde , zowel voor BCO als voor de overige Opwijkse sportclubs, om onze ambitieuze groeiplannen waar te maken.
Op dit moment loopt onze kerststage. Opnieuw hebben zich 107 spelers ingeschreven van balspeeltuin tot en met U16. Ook hier zien we dat er zich binnen de club een nieuw elan ontwikkelt omdat heel wat jonge spelers zich hier, vaak voor de eerste keer, inzetten als coach en begeleider van nog jonger talent. Deze wisselwerking is de sleutel voor de ontwikkeling van de club en een garantie voor de toekomst. Dit enthousiasme hebben we ook opgemerkt toen meer dan 20 jongeren zich inschreven voor de cursus van ‘Youth Official’ waardoor ze ook officieel thuiswedstrijden van U8 tot en met U12 mogen fluiten.

We zullen u onze ambities voor de volgende jaren in de komende weken uit de doeken doen op een afzonderlijke vergadering waarvoor u nog zal uitgenodigd worden.
Dan rest me enkel om u nogmaals te danken en u een fijn eindejaar te wensen en u uit te nodigen voor de nieuwjaarsreceptie die zal doorgaan op 5 januari vanaf 18u in de sporthal naar aanleiding van de eerste thuiswedstrijden van de thuisploeg in 2019.

Jean